Weidevogels - deel 2

Schrijf je nu in!

Je gegevens

Deelname aan dit webinar kost € 6,00. Na aanmelding wordt het betaalproces automatisch gestart.

Inschrijven voor

Bekijk webinar

Online cursus Weidevogels (11 en 25 mei)

Kievit, Grutto, Wulp... het zijn steeds zeldzamer wordende sieraden van onze Vlaamse graslanden. Ook soorten als Graspieper, Slobeend , Zomertaling e.d. kunnen in natuurrijke weidegebieden voorkomen. Al deze vogels worden dan ook wel eens weidevogels genoemd. In deze twee-delige online cursus worden enkele van die weidevogels uitgebreid besproken. Niet enkel de kenmerken en geluiden, maar ook de levenswijze van deze vogels komen aan bod. Verder maken we kennis met de problemen waar ze mee te kampen hebben en de mogelijke oplossingen met o.a. weidevogelbescherming.  
Presentatie door
Koen Leysen - Natuurpunt CVN

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer of tablet.

Foto: Michel Decleer