Inleiding tot natuurbeheer

Schrijf je nu in!

Je gegevens

Inschrijven voor

Bekijk webinar

Inleiding tot natuurbeheer

Uitzending van 19/02/2019.
​Hoe weet je of je natuur goed beheert? Door de natuur in je gebied te vergelijken met de doelstellingen in het beheerplan! Zonder doelstelling is immers geen goede evaluatie mogelijk. En hoe leg je dan die doelstelling vast? In deze webinar geven we je een beknopte inleiding tot natuurbeheer.
Klassiek natuurbeheer is het herstel en onderhoud van biotopen en soorten, zoals we die hebben geërfd uit een landschap dat onze voorouders hebben gemaakt: kleinschalige gebieden met kamsalamanders, wateraardbeien, driebladen, klapeksters en dotterbloemen.
Voor deze biotopen en soorten kennen we het beheer en de milieuomstandigheden. Door het landschap in te richten "zoals weleer" hopen we dat soorten en biotopen terugkeren of uitbreiden. Dit vormt de basis voor het beheer van onze natuurgebieden.

In dit webinar leer je:
  • waarom een natuurdoelstelling belangrijk is voor je gebied
  • waarom we vooral aandacht hebben voor Europees beschermde natuur
  • waarom we soms heide proberen te herstellen door dennenbos te kappen
Presentatie door Jens Verwaerde
Ondersteuning door Joelle Laes