Akkerflora voor meer biodiversiteit

Schrijf je nu in!
Bekijk webinar

Akkerflora voor meer biodiversiteit - deel 2

Akker gebonden soorten gaan, in mindere mate samen met insectenetende soorten, het hardst van alles soorten achteruit. Voor veel soorten is het geen kwestie meer van een poging tot stand stil van de achteruitgang, maar het redden van de totale verdwijning uit Vlaanderen. Er is zeer weinig ervaring en kennis beschikbaar over het beheren van akker in functie van een totale biodiversiteit (dit in tegenstelling tot bv. bos en grasland beheer). 

Op enkele ha na worden in Vlaanderen geen akkers beheerd met het oog op behoud of versterking van totale biodiversiteit. Desondanks gaan we er van uit dat een gepast akkerbeheer een sleutelrol kan beteken voor het behoud van vele soorten. De akker gebonden projecten die er in Vlaanderen wel zijn kwamen specifiek voor enkele (vooral enkele soorten akkervogels) soorten tot stand. Ervaring in bos en graslandbeheer leert dat een goed beheer minimum/als basis gestoeld is op een goed beheer van de vegetatie samenstelling en/of (liefst beiden)  de vegetatie structuur. Wij gaan er van uit dat dat ook zo is bij akkers en willen dat benadrukken.

In deel 1 van dit webinar zoemen we in op akkerflora: ecologische groepen, waarom met uitsterven bedreigd, enkele soorten,...
In deel 2 van dit webinar zoemen we in op kansen bij een goed akkerflora beheer voor de totale biodiversiteit van een gebied. We zoemen in op enkele voorbeeldprojecten, delen enkele inzichten en geven tips om zelf aan de slag te gaan. Een onverwacht neveneffect het werken met akkerflora voor diversiteit van een gebied is dat het niet enkel de diversiteit aan soorten ten goede komt, maar ook de diversiteit aan betrokken mensen ferm kan verhogen.

Presentatie door
Natuuracademie

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer of tablet.

​​​​​​​Foto: Jules Robijns