Akkerflora voor meer biodiversiteit

Schrijf je nu in!
Bekijk webinar

Akkerflora voor meer biodiversiteit - deel 1

Akkergebonden plant- en diersoorten gaan, samen met (in mindere mate) insecteneters, het hardst achteruit van allemaal. Voor veel soorten is het geen kwestie meer de achteruitgang te stoppen, maar ze te behoeden van de totale verdwijning uit Vlaanderen. Nochtans is zeer weinig ervaring en kennis beschikbaar over het beheren van akkers in functie van de totale biodiversiteit in vergelijking met andere biotopen als bos en graslanden.
Op enkele ha. na worden in Vlaanderen geen akkers beheerd met het oog op behoud of versterking van totale biodiversiteit. Desondanks gaan we ervan uit dat een gepast akkerbeheer een sleutelrol kan betekenen voor het behoud van vele soorten. De akkergebonden projecten die er in Vlaanderen wel zijn, kwamen daarentegen specifiek voor enkele soorten (voornamelijk akkervogels) tot stand. Ervaring in bos- en graslandbeheer leert dat een goed beheer op zijn minst gestoeld is op een goed beheer van de vegetatiesamenstelling en de vegetatiestructuur. Wij stellen dat dat ook zo is bij akkers en willen dat benadrukken.
In deel 1 (20 april) van dit webinar zoomen we in op akkerflora: hun ecologische groepen, waarom ze met uitsterven bedreigd zijn, enkele soorten,...
In deel 2 (27 april) van dit webinar hebben we het over de meerwaarde van een goed akkerflorabeheer voor de totale biodiversiteit van een gebied. We zoomen in op enkele voorbeeldprojecten, delen enkele inzichten en geven tips om zelf aan de slag te gaan. Een onverwacht neveneffect van  aan de slag gaan met akkerfloradiversiteit is dat het niet enkel de totale diversiteit aan soorten ten goede komt, maar ook de diversiteit aan betrokken mensen ferm kan verhogen.
Presentatie door
Natuuracademie

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer of tablet.

Beide delen duren anderhalf uur

​​​​​​​Foto: Jules Robijns